Srey är en värderingsdriven koncern som finns för att driva skiftet mot företags holistiska värdeskapande.

Vi utnyttjar vår kärnkompetens för att identifiera och intensifiera värdedriven förändring genom att bygga bolag tillsammans med innovatörer och entreprenörer som delar vår vision. Tillsammans utvecklar Sreyföretagen lösningar för specifika klient- och kundbehov, och hjälper kunderna att gå bortom hållbarhet.

Srey är också en grundande samarbetspartner till Inter Business Initiative – ett ideellt kunskapslaboratorium som utvecklar teori kring holistisk värdeskapande. Vi engagerar oss i denna öppna form av kunskapsbyggande, eftersom ramverket informerar alla våra affärsbeslut – och för att vi anser att utforskningen av holistiskt värdeskapande är en absolut nödvändighet för vår tid.

Tillsammans kan vi driva företags omställning mot hållbara affärsmodeller

Att driva sin affär #medpondus är att driva med tydlighet, trygghet, ansvar, uthållighet och kundinsikt. Det är målet för våra kunder – och Pondus tillför kommunikationens kraft på vägen.
Vi tror att framtiden är ljusast för de företag som utifrån sitt syfte skapar värde och gör verklighet av sina visioner. #medpondus är också en beskrivning av kraften du frigör genom att kommunicera från din verksamhets syfte.

Sarita Nath
VD Pondus
sarita@medpondus.se
+46 705 17 95 51

Lumen Behavior är en specialiserad konsultbyrå, sprungen ur den autentiska önskan hos ett ökande antal företagsledare att forma en ljusare framtid av mänskligt välbefinnande. Genom tillämpad forskning, effekt- och hållbarhetsrapportering, och genom att stöd till processer för meningsfullt arbete, skapar vi unik kunskap om människor och deras kontexter så att ledare kan fatta rätt beslut.

Evelina Fredriksson
VD Lumen Behavior
evelina@lumenbehavior.com
+46 702 25 14 98

bolag

Johanna Hallin
johanna@srey.se
+46 707 631 281
Skype: johannahallin
Instagram: johanna.hallin

Srey
Besöksadress:
Rålambsvägen 17, Stockholm
Postadress:
Ekvägen 40, Umeå
Instagram: sreyinvest

kontakt

20 års erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, systemförändring och hållbarhet, från 70 länder på fem kontinenter, har samlats i Srey –genom grundaren Johanna Hallin. Företagsgruppen är en resa för att förändra hur företag ses och för att höja förväntan på företags värdeskapande – genom att skapa hållbara affärer, en lösning i taget.