Srey investerar i värderingsdrivna idéer, erbjudanden och entreprenörer för att driva skiftet mot globalt hållbara affärsmodeller, eller företags helhetliga värdeskapande.

Vi utnyttjar vår kärnkompetens för att identifiera och intensifiera värdedriven förändring genom att bygga bolag tillsammans med innovatörer och entreprenörer som delar vår vision. Tillsammans utvecklar företagen, som Srey är engagerad i, lösningar för specifika klient- och kundbehov, och hjälper kunderna att gå bortom hållbarhet.

Srey är också en grundande samarbetspartner till Inter Business Initiative – ett ideellt kunskapslaboratorium som utvecklar teori kring holistisk värdeskapande. Vi engagerar oss i denna öppna form av kunskapsbyggande, eftersom ramverket informerar alla våra affärsbeslut – och för att vi anser att utforskningen av holistiskt värdeskapande är en absolut nödvändighet för vår tid.

Tillsammans kan vi driva företags omställning mot hållbara affärsmodeller

Creativa Strategy erbjuder en beprövad process och evidensbaserade verktyg för värderingsdriven affärsutveckling. Modellen inkluderar strategi och implementering, och ankrar i ett kundunikt koncept för hållbar affärsutveckling inklusive affärsplan. Processen bygger på lång erfarenhet, starka, traditionella strategiverktyg injicerade med den senaste forskningen – inklusive vårt eget forskningsbidrag och erfarenhet – kring hållbar, uthållig affärsutveckling i en föränderlig värld.

Susanne Sidén

VD

susanne@creativastrategy.com

+46 8 121 319 70

Lumen Behavior är en specialiserad konsultbyrå, sprungen ur den autentiska önskan hos ett ökande antal företagsledare att forma en ljusare framtid av mänskligt välbefinnande. Genom tillämpad forskning, effekt- och hållbarhetsrapportering, och genom att stöd till processer för meningsfullt arbete, skapar vi unik kunskap om människor och deras kontexter så att ledare kan fatta rätt beslut.

Evelina Fredriksson

VD

evelina@lumenbehavior.com

+46 702 25 14 98

Att driva sin affär #medpondus är att driva med tydlighet, trygghet, ansvar, uthållighet och kundinsikt. Det är målet för våra kunder – och Pondus tillför kommunikationens kraft på vägen.
Vi tror att framtiden är ljusast för de företag som utifrån sitt syfte skapar värde och gör verklighet av sina visioner. #medpondus är också en beskrivning av kraften du frigör genom att kommunicera från din verksamhets syfte.

Sarita Nath

VD

sarita@medpondus.se

+46 705 17 95 51

bolag

Johanna Hallin, grundare
johanna@srey.se
+46 707 631 281

Ronnie Schmidt, COO
ronnie@srey.se
+46 707 62 97 00

Srey
Besöksadress:
DN-skrapan
Rålambsvägen 17, Stockholm
Postadress:
Ekvägen 40, Umeå
Instagram: sreyinvest

kontakt