Tillsammans kan vi driva företags omställning mot hållbara affärsmodeller

Srey är en investerare och värderingsdriven koncern som finns för att driva skiftet mot företags holistiska värdeskapande.

Vi utnyttjar vår kärnkompetens för att identifiera och intensifiera värdedriven förändring genom att investera i innovatörer och entreprenörer som delar vår vision. Tillsammans utvecklar Sreyföretagen lösningar för specifika klient- och kundbehov, och hjälper kunderna att gå bortom hållbarhet.
Att driva sin affär #medpondus är att driva med tydlighet, trygghet, ansvar, uthållighet och kundinsikt. Det är målet för våra kunder – och Pondus tillför kommunikationens kraft på vägen.
Sarita Nath, Byråledare Pondus
sarita@medpondus.se
+46 705 17 95 51
Företag och ledare behöver en ny karta för att hålla kursen i en snabbt föränderlig värld. IBX stödjer ledningsgrupper som leder bortom traditionell hållbarhet, och mot holistiskt värdeskapande, genom att tillhandahålla verktyg för analys, jämförbarhet och uppföljning.
Malin Johansson, VD IBX
malin@ibx.global
+46 70-344 74 60
Lumen Behavior drivs av en passion för att forma en ljusare framtid av mänskligt välbefinnande. Vi söker svar och driver på förändring genom att framföra unika historier och kunskaper genom tillämpad forskning, kvalitetsbedömning, effektrapportering och intressentdialog.
Evelina Fredriksson, VD Lumen Behavior
evelina@lumenbehavior.com
+46 702 25 14 98

Metoder & Forskning

Srey är en grundande samarbetspartner till Inter Business Initiative – ett ideellt kunskapslaboratorium som utvecklar ramverk mot holistisk värdeskapande där företag kan agera som förändringsagenter i en värld där hållbarhet, ansvar och agentskap är affärer som vanligt.

Vi engagerar oss i denna öppna form av kunskapsbyggande, eftersom ramverket informerar alla våra affärsbeslut – och för att vi anser att utforskningen av holistiskt värdeskapande är en absolut nödvändighet för vår tid.
Nathalie Ahlstedt Mantel, Verksamhetsledare Inter Business Initiative
nathalie@inter-business.org
+46 735 10 97 12
Johanna Hallin, Grundare & Ordförande Inter Business Initiative
johanna@inter-business.org
+46 707 63 12 81

Vi på Srey

Med över 3x20 års erfarenhet av affärsutveckling, ledarskap, digitalisering, systemförändring och hållbarhet har vi börjat en resa för att förändra hur företag ses och höja förväntan på företags värdeskapande – genom att skapa hållbara affärer, en lösning i taget.

Johanna Hallin
Ordförande
+46 70-763 12 81
johanna@srey.se
Malin Johansson
VD
+46 70-344 74 60
malin@srey.se
Anders Gunnarsson
Partner
+46 735-33 17 71
anders@srey.se

Framtid & utveckling

Vi letar konstant efter nya möjligheter att driva vårt syfte framåt, snabbare. Är du intresserad av att samarbeta med oss eller något av våra bolag?
Hör genast av dig på info@srey.se!